SANJA KOSI

PSIHOTERAPIJA

Primarna usmeritev
mojega psihoterapevtskega dela je psihoanalitična.

Zavedam se, da z uporabo različnih metod in tehnik lahko dosegamo različne cilje, zato združujem znanja tudi iz drugih psihoterapevtskih pristopov, pri čemer lahko gre za usmerjenost v odstranitev simptomov in spremembe vedenja, usmerjenost na sistem odnosov, globlje spremembe v posameznikovi strukturi osebnosti ali pa suportivno obravnavo.

Obstaja zgolj najustreznejši pristop ali kombinacija pristopov za vsakega posameznika. Pri tem je treba upoštevati posameznikove težave (motnje, simptomi), cilje, motiviranost in sposobnost za doseganje sprememb.

Pogovor o težavah še ni psihoterapija. Marsikdo v resnici sem in tja potrebuje le nekaj spodbude, dovoljenje ali nasvet. Tovrstne razjasnitve in pomiritve so lahko dobrodošle, vendar navadno nimajo dolgoročnega učinka, kajti uvid v problem še ne pomeni odprave njegovega vzroka.

Ne obstaja najboljša psihoterapija
za posameznika.

Analitična psihoterapija je proces,
ki poseže v celotno osebnost
in njene temelje.

Analitični psihoterapiji pravimo tudi psihodinamska, globinsko psihološka ali procesna. Izhaja iz spoznanja Sigmunda Freuda, da se občutkov in motivov za svoje ravnanje ne zavedamo vselej v celoti, čeprav prav ta nezavedni del pogosto v veliki meri vodi naše doživljanje in ravnanje.

Analitična psihoterapija je ustrezna izbira pri duševnih in osebnostnih motnjah, težavah s samopodobo, težavah v odnosih, pri težavah s prilagajanjem na stres ter povsod, kjer si do sedaj niste mogli pomagati sami. Lahko je primerna podpora pri spreminjanju motečih osebnostnih značilnosti in raziskovanju lastne subjektivnosti.

Rezultati dolgotrajne psihoterapije,
ki temelji na odnosu,
so poglobljeni in trajni.

Učinkovito sporazumevanje pomaga
uravnavati posameznikova čustva,
zagotavlja ustrezno razumevanje informacij
ter omogoča prepoznavanje in upoštevanje
njegovih potreb, stališč in pričakovanj.​

Med dražljajem in odzivom obstaja priložnost.
V tem prostoru se nahaja naša moč za izbiro odziva.
V našem odzivu pa se nahajata naša rast in svoboda.
(Viktor Frankl)