SANJA KOSI

POLITIKA ZASEBNOSTI

hvala za vaše zaupanje

SANJA KOSI

Nahajate se na spletni strani https://communicare.si,
podjetja Sanja Kosi, s.p.

Namen politike zasebnosti naše spletne strani je seznaniti obiskovalce naše spletne strani
o pravilih zasebnosti, avtorskih pravicah in politiki piškotkov, kar si lahko preberete spodaj po posameznih poglavjih.

Psihoterapevtka in terapevtka za komunikacijo Sanja Kosi
1. TEMELJNA NAČELA!

Varnost vsakega obiskovalca naše spletne strani nam je zelo pomembna. V skladu s prepričanji, standardi varnosti in kakovosti Našega podjetja, Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije, zakonodajo in Uredbo Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov oziroma Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. GDPR) smo popolnoma zavezani za varovanje vseh podatkov, ki jih pridobimo na naši spletni strani.

Pravila zasebnosti na naši spletni strani predstavljajo, kako naše podjetje skrbi za zasebnost vsakega obiskovalca naše spletne strani, kar si lahko v nadaljevanju tudi preberete. Za kakršnakoli vprašanja s področja vaše zasebnosti na naši spletni strani nas lahko kontaktirate preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav.

2. PRAVICE OBISKOVALCEV NAŠE SPLETNE STRANI!

V skladu z uredbo GDPR je potrebno od vsakega obiskovalca spletne strani pridobiti predhodno privolitev za vsako pridobitev in uporabo njegovih osebnih podatkov posebej.

Privolitev vsakega obiskovalca naše spletne strani za zbiranje in obdelavo njegovih podatkov in za beleženje piškotkov mora biti podana prostovoljno, specifično, ozaveščeno, nedvoumno in izrecno, ter dokazljivo.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima pravico biti seznanjen z:

 • Vrsto osebnih podatkov za katere obstaja kakršnakoli možnost, da se lahko avtomatizirano ali ročno prenesejo ali pridobijo zaradi obiska spletne strani;
 • Navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne posledice zavrnitve s strani obiskovalca spletne strani;
 • Možnostjo o seznanitvi o kakršnihkoli in vseh podatkih, ki jih je naša spletna stran avtomatizirano ali ročno pridobila.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima (skladno z GDPR) pravico:

 • Biti seznanjen o vrsti in času hrambe vsakega osebnega podatka, ki ga je možno identificirati pri obisku naše spletne strani;
 • Do dostopa do svojih osebnih podatkov;
 • Omejiti in/ali prepovedati obdelavo osebnih podatkov, tako našemu podjetju, kot v odnosu z in pri posredovanju tretjim osebam;
 • Zahtevati popravek, izbris, ali vložiti pritožbo;
 • Do prenosljivosti osebnih podatkov;
 • V zvezi z avtomatiziranim pridobivanjem in obdelavo osebnih podatkov;
 • Vložiti pritožbo pri pristojnem organu.
 • Da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred njenim preklicem.

V kolikor želi obiskovalec naše spletne strani uveljavljati katero koli od zgoraj naštetih pravic, ali se seznaniti z kakršnimi koli pravicami iz naše politike zasebnosti, lahko to stori ustno, pisno, ali s pomočjo katere od elektronskih naprav, preko enega izmed spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

Obiskovalce naše spletne strani obveščamo, da se vsa komunikacija preko elektronskih sporočil, s pomočjo katere vam lahko pomagamo ali vas dodatno informiramo, hrani v našem poštnem nabiralniku, do katerega ima dostop izključno podjetje Sanja Kosi, s.p., kot upravljalec vaših osebnih podatkov.

3. DOLŽNOSTI NAŠEGA PODJETJA!

Podjetje Sanja Kosi, s.p., skrbi, da so vsi podatki vsakega obiskovalca naše spletne strani zbrani, obdelani in hranjeni zakonito, pravično in pregledno. Za ustrezno varnost osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani podjetje Sanja Kosi, s.p., skrbi z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani bo izvršena izključno v obliki in za namene za katere so ti podatki bili pridobljeni, o čemer so obiskovalci bili jasno seznanjeni in podali soglasje za zbiranje in obdelavo našemu podjetju. Osebne podatke posameznikov bomo hranili samo toliko časa, kolikor bo to potrebno za namene s katerimi so posamezniki bili seznanjeni in za katere so podali jasno privolitev.

Vse zgoraj naštete pravice obiskovalcev naše spletne strani bo podjetje Sanja Kosi, s.p., uveljavljalo jasno, pregledno, razumljivo, preprosto dostopno in povsem brezplačno.

Vsi zaposleni v našem podjetju so zavezani k celovitosti in zaupnosti pri ravnanju z osebnimi podatki vseh strank našega podjetja.

O kršitvah varstva osebnih podatkov smo dolžni in bomo uradno obvestili pristojni nadzorni organ najpozneje v 72 urah, brez neposrednega odlašanja in po potrebi tudi posameznika na kogar se osebni podatki nanašajo.

4. SPREMEMBE V POLITIKI ZASEBNOSTI NAŠE SPLETNE STRANI!

Zaradi spreminjanja zakonodaje, uredb in dobrih praks, tako na območju Republike Slovenije, kot tudi v EU in širše, bomo po potrebi našo politiko zasebnosti dopolnili oziroma spremenili. V kolikor pride do sprememb bomo na to jasno opozorili z datumom spremembe, na vidnem mestu, ob vsaki spremembi. V kolikor se bodo spremembe izrecno nanašale na posamezne obiskovalce, ali skupine obiskovalcev, jih bomo o tem dodatno in posamično obvestili.

Obiskovalce naše spletne strani zato pozivamo, da občasno pregledajo našo politiko zasebnosti, in druge pravice ter navedbe na pod-strani Politika zasebnosti, do katere je možno dostopati preko povezave v nogi vsake pod-strani.

© 2019 Sanja Kosi, s.p.

1. KAJ SO AVTORSKE PRAVICE?

Avtorska pravica daje avtorju stvaritve dela monopol nad izkoriščanjem ustvarjenega dela in ga ščiti, da bi njegovo avtorsko delo kdorkoli, brez njegove privolitve, na kakršenkoli način uporabil. Avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (v Republiki Sloveniji), zakonodaja in predpisi o intelektualni lastnini z avtorskimi pravicami posameznih držav Evropske unije ter zakonodaja drugih držav. Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela so sami po sebi individualne stvaritve in uživajo enako varstvo, kot samo delo.

Vse fotografske, slikovne, grafične in tekstualne vsebine na naši spletni strani ter vizualna oblika spletne strani in besedne znamke, ki se nanašajo na podjetje Sanja Kosi, s.p., pripadajo našemu podjetju, ki je avtor same stvaritve dela. Omenjena dela so avtorskopravno varovana s samo stvaritvijo in v skladu z zakonodajo ni potrebna nobena formalna registracija.

2. ALI LAHKO FOTOGRAFIJE IN DRUGO VSEBINO UPORABIM?

Lahko, ampak obvezno morate:

 1. Pridobiti soglasje našega podjetja za uporabo vsebine ali
 2. Navesti, da so fotografije in druga vsebina v lasti našega podjetja;
 3. Za vsako posamezno uporabljeno vsebino je potrebno na vidnem mestu označiti podjetje Sanja Kosi, s.p., kot vir vsebine in
 4. dodati povezavo do naše spletne strani za vsako vsebino iz naše spletne strani.
3. KDAJ KRŠIM AVTORSKE PRAVICE?

Objava, reproduciranje, distribuiranje ali kakršnokoli drugo dajanje vsebine iz naše spletne strani na voljo javnosti in javnega prikazovanja, brez predhodne privolitve našega podjetja ali navedbe našega podjetja, kot vira in dodane povezave do vira predstavlja kršitev avtorskih pravic.

4. KAKO SO AVTORSKE PRAVICE UREJENE NA MEDNARODNEM NIVOJU?

Za tujce, ki kršijo avtorske pravice našega podjetja je pristojno sodiščne v državi, kjer tujec ima stalno prebivališče.

Za pridobitev soglasja za uporabo ali kakršnakoli druga vprašanja s področja avtorskih pravic in vsebine na naši spletni strani nas lahko kontaktirate preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav.

© 2019 Sanja Kosi, s.p.

Naša spletna stran, na kateri se trenutno nahajate, ne uporablja piškotkov.

tukaj sem za vas

Sanja Kosi, BA pth.

Specializantka psihoanalitične psihoterapije

PSIHOTERAPIJA IN IZOBRAŽEVALNE STORITVE,
SANJA KOSI, s.p.
Dunajska cesta 144
(Eko srebrna hiša),
1000 Ljubljana